Impresszum

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet online lektorált (double-blind peer-reviewed) folyóirata. 

Minden publikálásra beküldött kéziratot a szerkesztőség több tagja szerkeszt. 
Emellett a tanulmányok megjelenésének feltétele két, a szerkesztőség által felkért szakértő pozitív bírálata is. 
A Socio.hu csak korábban meg nem jelentetett írásokat közöl.

A folyóiratot az MTMT és a Matarka indexeli, és a REAL archiválja. 

A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak.

Socio.hu Social Science Review (ISSN 2063-0468) is a peer reviewed journal published quarterly as a web-based journal by the Institute of Sociology, CSS, Hungarian Academy of Sciences. 
Research papers are always peer reviewed by two expert referees.
Socio.hu does not publish non-refereed research articles and requires authors to declare that their submissions have not been published elsewhere.

Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Megjelenik: évente négy magyar nyelvű, valamint egy angol nyelvű szám.

Szerkesztőség:
Csizmady Adrienne, Csurgó Bernadett, Dupcsik Csaba, Hajdu Gábor, Kovács Éva, Kovács Mariann, Kristóf Luca (főszerkesztő), Megyesi Boldizsár, P. Tóth Tamás, Szikra Dorottya, Takács Judit

Szerkesztőbizottság: 
Kovách Imre (elnök), Albert Fruzsina, Bodó Julianna, Csoba Judit, Feleky Gábor, Kuczi Tibor, Oláh Lívia, Péli Gábor, Sik Endre, Székelyi Mária, Tardos Róbert

Felelős kiadó: 
az MTA TK főigazgatója

Alapító: Magyar Tudományos Akadémia

ISSN: 2063-0468

E-mail: socio.hu@tk.mta.hu

Webcím: socio.hu