(1)
Karády, V. A középosztály újratermelésének Felekezet-sajátos átrendeződése a főiskolai diákság szakválasztása tükrében a 20. Század Első felében. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 2022, 12, 78-91.