(1)
Kiss, V. Háztartási energiafelhasználás, fenntarthatóság és társadalmi igazságosság : Kvantitatív elemzés a lakosságienergia-kvóták Hazai háztartásokra Gyakorolt lehetséges hatásairól. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle 2023, 13, 1-27.