Gregor, A. (2023). Mi zajlik a háztartásban? A háztartáson belüli erőforrás- és tőkeallokációs folyamatok genderszempontú megközelítésének lehetőségéről. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 13(1), 1–20. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2023.1.1