Loncsák, N. (2022). Magyar fiatalok Erdélyben: Veres Valér (szerk.) (2020) Erdélyi magyar ifjúság. Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között. Kolozsvár: Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány – Kolozsvári Egyetemi Kiadó. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 12(1), 100–104. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.100