Karády, V. (2022). A középosztály újratermelésének felekezet-sajátos átrendeződése a főiskolai diákság szakválasztása tükrében a 20. század első felében. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 12(3), 78–91. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.3.78