Tomay, K. és Berger, V. (2024) „Habitus és térbeliség viszonya a vidéki dzsentrifikáció kapcsán”, Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 14(2), o. 129–150. doi: 10.18030/socio.hu.2024.2.129.