Kovács, Éva és Dupcsik, C. (2022) „Előszó a Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig tematikus számhoz”, socio.hu, 12(1), o. 1–4. doi: 10.18030/socio.hu.2022.1.1.