Tomay, K., és V. Berger. „Habitus és térbeliség Viszonya a vidéki dzsentrifikáció kapcsán”. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, köt. 14, sz. 2, 2024. június, o. 129-50, doi:10.18030/socio.hu.2024.2.129.