Takács, J., és G. A. Swart. „Több változó, több elutasítás?”. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, köt. 11, sz. 2, 2021. július, o. 3-29, doi:10.18030/socio.hu.2021.2.3.