Karády, V. „A középosztály újratermelésének Felekezet-sajátos átrendeződése a főiskolai diákság szakválasztása tükrében a 20. Század Első felében”. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, köt. 12, sz. 3, 2022. november, o. 78-91, doi:10.18030/socio.hu.2022.3.78.