Kiss, V. „Háztartási energiafelhasználás, fenntarthatóság és társadalmi igazságosság : Kvantitatív elemzés a lakosságienergia-kvóták Hazai háztartásokra Gyakorolt lehetséges hatásairól”. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, köt. 13, sz. 4, 2023. december, o. 1-27, doi:10.18030/socio.hu.2023.4.1.