A mozaikcsaládok

Szerzők

  • Harcsa István
  • Monostori Judit

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.2.1

Kulcsszavak:

családszociológia, családszerkezet, mozaikcsaládok

Absztrakt

A tanulmány a hazai családszociológiai kutatások egyik „fehér foltjával”, a mozaikcsaládokkal foglalkozik. A mozaikcsaládok demográfiai és szociológiai jellemzőinek bemutatását az intakt és egyszülős családokkal ös - szevetve teszi, ezáltal számos ismérv mentén elhelyezi őket a gyermekes családok körében. Mindezek mellett megvizsgálja, hogy mindazon társadalmi hátrányok, amelyek a mozaikcsaládokban élőket jellemzik vajon magával a családszerkezettel vagy a szülők kedvezőtlen társadalmi státuszával függnek össze. Más szavakkal: a mozaikcsaládok társadalmi hátrányait mennyire határozza meg az a tény, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszúak nagyobb valószínűséggel kerülnek be a köreikbe. Mindezeket alapvetően két dimenzióban vizsgáljuk: az egyik az anyagi jólét területe, ahol a jövedelmi szegénységet és a megélhetési nehézséget vizsgáltuk. A másik pedig a társas kapcsolatok, ahol a rokoni és a baráti kapcsolatokba való beágyazottság került a kérdéseink fókuszába. Mindkét területen azt állapítottuk meg, hogy a szülők társadalmi struktúrában elfoglalt pozíciójának, nevezetesen ennek egyik fő elemének az iskolai végzettségnek rendkívül erős a hatása, amely számos más ismérv kontrollálásával is megmarad. A mozaikcsaládok kedvezőtlenebb életkörülményeit tehát alapvetően azzal a szelekciós mechanizmussal magyarázhatjuk, hogy az alacsonyabb végzettségűek nagyobb eséllyel élnek ebben a családformában.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-07-15

Hogyan kell idézni

Harcsa, I., & Monostori, J. (2020). A mozaikcsaládok. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 10(2.), 1–26. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.2.1

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok