A folyóiratról

A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely,  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat) online lektorált (double blind peer-reviewed) folyóirata. 

Minden publikálásra beküldött kéziratot a szerkesztőség több tagja szerkeszt. 
Emellett a tanulmányok megjelenésének feltétele két, a szerkesztőség által felkért szakértő pozitív bírálata is. A folyóiratban publikált írások közül a Tanulmányok rovatban, valamint a magyar és angol nyelvű tematikus különszámok részeként megjelenő cikkek lektorált szaktanulmányok. A többi rovatban szerkesztett, de nem lektorált írások jelennek meg.
A Socio.hu Társadalomtudományi Szemle csak korábban meg nem jelentetett írásokat közöl.

A folyóiratot az MTMT és a Matarka indexeli, és a REAL archiválja. 

A folyóiratban megjelenő tanulmányok DOI azonosítót kapnak.

Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Megjelenik: évente négy magyar nyelvű, valamint egy angol nyelvű szám.

Felelős kiadó: 
a TK főigazgatója

Alapította az MTA Szociológiai Kutatóintézet igazgatója, Kovách Imre, 2011. évben

ISSN: 2063-0468