A szomszédom a barátom!

A lokalitás, mint a barátság szervezőereje Hajdúdorog paraszti társadalmában

Szerzők

  • Sári Tamás A Debreceni Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának hallgatója

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.53

Kulcsszavak:

barátság, paraszti kultúra, szomszédság, lokalitás

Absztrakt

Ez a dolgozat a társadalomtudományokban korábban külön kapcsolattípusként értelmezett szomszéd/barát viszony ma már nyilvánvalóan elismert összefüggéseit kutató munkákhoz kíván hozzászólni. Milyen viszonyt találunk a lokális, szomszédsági és a baráti kapcsolatok között? A dolgozat egy olyan tudományos vitából indul ki, ami a szomszédság és a barátság viszonyát kívánja megismerni, mindezt a XX. század ’40-es éveire vonatkoztatva Hajdúdorogon, a korabeli kontextuális viszonyokat megvilágítva. Ennek megfelelően a dolgozat elsősorban a néprajz diszciplína keretein belül mozog. A dolgozat olyan néprajzi forrásokra épít, amelyekben a barátság tematika részben adott, részben pedig a kötelezettségek cseréjében, a munkakapcsolatokban, a kölcsönösségben és egyéb viszonyokban érhető tetten. A paraszti társadalomban a barátság gyakran átfedi a rokonság és a szomszédság fogalmát. Tehát a közösségszintű megközelítés gyakran elhomályosította a barátságok feltételezett szerepét. Így a néprajzi munkákban a lokalitás, a szomszédság, a formális cserék, a kölcsönösség és a gyermekek kapcsolataiból bonthatók ki a vonatkozó ismeretek. A dolgozat a következő struktúrát követi: az elméleti háttér megismerése után a következő kutatói elemző kategóriák: kortárscsoportok, barátok és lokalitás viszonya, illetve a szomszédság, barátok és lokalitás viszonya mentén elemzi a hajdúdorogi 65 év feletti, többnyire kisbirtokos paraszti rétegből származó nők és férfiak körében felvett mélyinterjúkat. Az eredmények azt mutatják, hogy a barátság és a szomszédság szoros kapcsolatban áll egymással, van közös metszetük és a szomszédi viszonyrendszer, a lokalitás alakító tényezője a barátságoknak.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-16

Hogyan kell idézni

Sári, T. (2020). A szomszédom a barátom! A lokalitás, mint a barátság szervezőereje Hajdúdorog paraszti társadalmában. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 10(3), 53–69. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.53

Folyóiratszám

Rovat

"Barát-szám" Barátság a társadalomban (szerk.: Albert Fruzsina – Dávid Beáta)