Nehezített pályán

Akkulturációs stratégiák változásai magasan képzett migráns fiatalok körében a pandémia árnyékában

Szerzők

  • BOELENS Dóra ELTE Társadalomtudományi Kar
  • HUSZTI Éva Debreceni Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.4.104

Kulcsszavak:

akkulturációs orientáció, kapcsolathálózat, Covid19, PSN térkép

Absztrakt

A tanulmány Magyarországon élő magasan képzett fiatal bevándorlók akkulturációs stratégiájával foglalkozik. Az akkulturációs folyamatok értelmezése kulturális és kapcsolati dimenziókban történt. A kapcsolathálózatok összetételének vizsgálata az úgynevezett személyes kapcsolathálózati térkép segítségével zajlott, ami lehetővé tette a kapcsolatok fizikai elérhetőségének, kulturális hovatartozásának és érzelmi közelségének vizsgálatát. Az adatgyűjtés kvalitatív és kvantitatív technikák ötvözésével, két hullámban zajlott. Bár alacsony elemszámmal (N=30), de ugyanazon személyek megkérdezésére került sor az első regisztrált koronavírus-fertőzés hazai megjelenése előtti időszakban (2020 eleje), valamint a szigorú járványügyi korlátozások időszakában (2021 eleje). A kedvező szociodemográfiai jellemzőkkel rendelkező válaszadók mindkét évben kiterjedt kapcsolathálózattal rendelkeztek és kapcsolathálózatuk kiterjedtsége csak enyhe mértékű csökkenést mutatott. A válaszadók többségénél a befogadó ország irányába történő orientáció gyengült, az akkulturációs stratégiák a dezintegráció irányába mozdultak el. Az egocentrikus kapcsolathálózatok összetételét illetően a befogadó társadalomhoz tartozó, elsősorban gyengébb kötésű, integrációs akkulturációs stratégiát elősegítő kapcsolatok aránya csökkent, míg a szeparálódó, transzmigrációs és izolálódó stratégiát támogató saját etnokulturális csoporthoz vagy más migránscsoportokhoz tartozó kapcsolatok aránya növekedett. Jelen tanulmányban a fenti folyamatok mélyebb vizsgálatára és megértésére teszünk kísérletet. A tanulmány célja a különböző akkulturációs stratégiák és azok változásainak kvalitatív jellemzése.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-30

Hogyan kell idézni

Boelens, D., & Huszti, Éva. (2022). Nehezített pályán: Akkulturációs stratégiák változásai magasan képzett migráns fiatalok körében a pandémia árnyékában. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 12(4), 104–139. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.4.104

Folyóiratszám

Rovat

A Covid19-járvány társadalmi hatásai - Tanulmányok