Hány barátja van Önnek?

A barátok számának alakulása három évtized alatt (1986–2018)

  • Albert Fruzsina Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet; Társadalomtudományi Kutatóközpont MTA Kiváló Kutatóhely, Szociológiai Intézet
  • Dávid Beáta Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet; Társadalomtudományi Kutatóközpont MTA Kiváló Kutatóhely, Szociológiai Intézet
  • Tóth Gergely Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Kulcsszavak: barátság, időbeli változás, barát-definíció, társadalmi integráció

A barátnak tekintett kapcsolatok számosságának alakulását vizsgáljuk nyolc reprezentatív lakossági adatfelvétel segítségével az elmúlt 3 évtized során. Az elemzés a baráttal nem rendelkezők, az 1–5 baráttal rendelkezők, illetve a legalább 6 barátot említők jellemzőit vizsgálja. Az életkor növekedésével jelentősen csökken, az iskolai végzettség emelkedésével pedig nő a barátok száma és az aktív munkaerőpiaci részvétel is tágabb baráti körrel jár együtt. A nem differenciáló hatása a vizsgált időszak végére eltűnt. A barát számok eloszlásának és a baráttal egyáltalán nem rendelkezők arányának jelentős ingadozása az adatfelvételi eltéréseken túl összességében a baráti kapcsolatok belső struktúrájának átalakulását és a barátság köznapi definíciójának módosulását jelzi. Az adatok a társadalom teljes spektrumát érintő homogenizációs trendre utalnak: napjainkban néhány baráttal a magyar felnőtt lakosság túlnyomó többsége rendelkezik. A barátot nélkülözők aránya csökken, amit pozitívan értékelhetünk, ugyanakkor a kimondottan kiterjedt baráti körrel rendelkezők számának szintén jelentős csökkenése a szélesebb társadalmi integráció gyengülését mutatja.

Megjelent
2020-11-16
Rovat
"Barát-szám" Barátság a társadalomban (szerk.: Albert Fruzsina - Dávid Beáta)