Szexualitás a társadalomban :: a socio.hu felhívása tanulmányok írására 2014. május 13.

2014-05-05
Szexualitás a társadalomban :: a socio.hu felhívása tanulmányok írására 2014. május 13.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Recenziót nem érdemes írni…” (csak muszáj) Szerkesztői bevezető egy új szociológiai kritikai lap elé Dupcsik Csaba „Általában sem szoktam recenziót írni, inkább beledolgozom az olvasmányaimat a cikkeimbe. Ebbe nyilván az is belejátszott, hogy nem volt a recenzióknak nagy tudományos becsülete, publikációnak sem számított igazán, hiszen látszólag valaki más írásáról szólt, meg valahogy az a légkör is körüllengte, hogy aki tud, az ír, aki meg nem tud, az meg másokat kritizál. A legtöbben ezért a rivalizáció, az irigység, az önfelnagyítás megnyilvánulásának tekintették.” – az idézett e-mail szerzője feltehetően számos kolléga véleményét fogalmazta meg. Tagadhatatlan, hogy létezik egy, „a recenziót nem becsülik sokra” tézis, amely általános elfogadottsága révén társadalmi ténnyé vált. Közvélekedés volta azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne vitatkozni vele. Például az idézet által implikált szembeállítással, mely szerint egy olvasmány feldolgozása cikkekbe vagy könyvbe illesztve eleve korrektebb, kevésbé személyeskedő, rivalizáló hatást keltő, „kötekedő” hangvételű, mint külön recenzióvá formálva. Nincs tudomásom olyan szisztematikus tartalomelemzésről, amely ezt alátámaszthatná, de megkockáztatnám, hogy ez csak a látszat: egy személyeskedő, támadó hangvételű recenziót sokkal nagyobb eséllyel jegyeznek meg olvasói, mint az óvatosan kritikus, tárgyilagos, vagy akár dicsérő hangvételű írások túlnyomó többséget. (Sőt: egy fullánkos cikknek valószínűleg összehasonlíthatatlanul nagyobb az esélye is arra, hogy egyáltalán lesznek olvasói.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megjelent: Civil societies and social movements in the changing democracies of Central and Eastern Europe Special issue in English No. 5 (2017)