Felhívás tanulmányok írására: A francia muskétás – Pierre Bourdieu hatása a kortárs szociológiára

2023-02-02

Bourdieu a 20. századi szociológia központi figurája. Életművének egyediségét a társadalomelméleti innováció, a módszertani szempontból szerteágazó empirikus kutatásk és az azok tétjét kijelölő hatalomkritikai él adja. Nem csoda, hogy antropológusok, struktúrakutatók, történészek generációira gyakorolt meghatározó hatást itthon és világszerte egyaránt.

Elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogyan él tovább Bourdieu halála után több mint két évtizeddel; mely területeken szolgálnak belátásai továbbra is alapvető iránymutatásként; melyek az elméletével kapcsolatos legfontosabb kritikai meglátások; milyen irányba gondolja tovább annak elemeit a kortárs szociológia.

Felhívásunkban különösen az ELTE-TáTK Társadalomelmélet Tanszék B+20 konferenciájának előadóira (2022. december 2.) számítunk, de olyan kollégák számára is lehetőséget nyújtunk, akik nem tudtak részt venni ezen az eseményen. A szerkesztőség megítélésére szerint a folyóirat formai és tartalmi követelményeinek megfelelő tanulmányokról kettős anonim lektorálás (double-blind peer reviewing eljárás) után születik döntés.

A kéziratok benyújtásának határideje: 2023. szeptember 10.

A kéziratokat a folyóirat online rendszerébe kérjük beküldeni: https://socio.hu/index.php/so/index

A tematikus számmal kapcsolatos kérdéseivel forduljon bátran Dupcsik Csabához és/vagy Takács Erzsébethez.

Budapest, 2023. január 31.

Socio.hu Társadalomtudományi Szemle szerkesztősége

PDF