Társadalomstruktúra és vágystruktúra

Bourdieu hatása a kortárs szexuálszociológiára

Szerzők

  • CSÁNYI Gergely ELTE Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.11

Kulcsszavak:

Bourdieu, szexualitás, erotikus tőke, erotikus habitus

Absztrakt

E tanulmányban Pierre Bourdieu hatásával foglalkozom a kortárs szexuálszociológában. Abból a problémából indulok ki, hogy a társadalomstruktúrával összefüggésben a legtöbb szociológiai munka a szexuális gyakorlat vagy a szexuális identitás kérdését tárgyalja, és ezek az értelmezési keretek rendszerint figyelmen kívül hagyják a szexuális vágy kérdését. Két olyan Bourdieu-re támaszkodó koncepciót mutatok be, melyeket – potenciálisan – alkalmasnak látok arra, hogy a társadalomstruktúra és a vágystruktúra összefüggéseit megragadják. Először felvázolom, hogy milyen eddigi trendek vannak a szociológiában és a szociológia határterületein a szexualitás és társadalomstruktúra összefüggéseinek vizsgálatára. Majd felvázolom az erotikus habitus és az erotikus tőke koncepcióit, végül mérlegelem e fogalmak hasznosságát.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-28

Hogyan kell idézni

Csányi, G. (2024). Társadalomstruktúra és vágystruktúra: Bourdieu hatása a kortárs szexuálszociológiára. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 14(2), 11–30. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2024.2.11

Folyóiratszám

Rovat

A francia muskétás – Pierre Bourdieu hatása a kortárs szociológiára - Tanulmányok (szerk.: Dupcsik Csaba - Takács Erzsébet Klára)