Gondoskodó állam, aktiváló állam, befektető állam A foglalkoztatáspolitika és a jóléti modellváltás néhány összefüggése

Szerzők

  • Judit CSOBA

Absztrakt

Absztrakt A tanulmány keretében a szociális biztonság garantálásának átalakuló modelljét vizsgáljuk. Az elemzés során az európai országok foglalkoztatáspolitikájában végbement változásokra fókuszálunk. A jóléti változásokat elemző szakirodalom kritikai áttekintésével arra keressük a választ, hogy a második világháborút követően létrejött, főként a jóléti támogatásokat és szolgáltatásokat középpontba állító gondoskodó jóléti állam milyen körülmények hatására és milyen lépések mentén alakult át az évezred elejére „aktiváló”, majd „befektető állammá”. A tanulmány első része az átalakulás elméleti kereteit, a jóléti állam foglalkoztatáspolitikájának meghatározó pilléreit, az „aktiváló állam” és a „befektető állam” fogalmát, sajátosságait mutatja be. A második rész pedig a modellváltás öt szakaszának legfontosabb jellemzőit vizsgálja. Kulcsszavak: „aktiváló állam”, foglalkoztatáspolitika, társadalmi befektetés, „harmadik út”

alt_hu

##submission.downloads##

Megjelent

2017-04-01

Hogyan kell idézni

Csoba, J. (2017). Gondoskodó állam, aktiváló állam, befektető állam A foglalkoztatáspolitika és a jóléti modellváltás néhány összefüggése. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 7(1), 1–26. Elérés forrás https://socio.hu/index.php/so/article/view/630

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok