Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban

Szerzők

  • Ágnes CZAKÓ
  • Ágnes GYŐRI
  • Lilla SCHMIDT
  • István IFJ. BOROS

Absztrakt

Absztrakt Tanulmányunk azt vizsgálja, hogy a gazdasági-szolgáltatási és az agrárszakmai képzési terület szakmai tanárai milyen oktatási-pedagógiai módszereket használnak, milyen tapasztalataik vannak a szakmai oktatásban alkalmazott innovatív és interaktív módszerek terén, továbbá mely társadalmi változókkal függ össze, hogy az egyiket vagy másikat alkalmazzák-e az oktatásban. Interjús és kérdőíves felmérésünk nem az osztálytermi pedagógiai gyakorlatok szakmódszertani feltérképezésére irányult, hanem az egyes tudásátadási eszközök alkalmazásának társadalmi hátterével foglalkozik: mely tanári jellemzők és mely oktatási intézményi tulajdonságok segítik vagy akadályozzák ezek használatát. Fogalmi kapcsolathálók szerkesztésével elemezzük az interjú-ös - szefoglalók szövegét, továbbá többdimenziós elemzéseket végeztünk az összefüggések feltárására. A kapcsolathálózatokból kiderül, hogy a tanárokkal szemben támasztott követelményeknek való megfelelést oktatási intézményi és rendszerproblémák akadályozzák, valamint nehézkes a tanárok közötti szakmai kommunikáció. A többváltozós elemzés feltárta, hogy a szakmai terület és az iskola regionális (fejlett vs. kevésbé fejlett régió) elhelyezkedése minden vizsgált újgenerációs pedagógiai eszköz esetében szignifikáns magyarázó tényező, a pedagógusok tanítási tapasztalata és életkora viszont csak egyes interaktivitásra, reflexiókra, visszakérdezésre építő módszerek alkalmazását befolyásolja. Továbbá mindez összefügg az intézmény infrastrukturális felszereltségéről mondott véleményekkel és a tanárok szakmai továbbképzéseken való részvételével. Kulcsszavak: innovatív pedagógiai módszerek, kooperatív tanítási és tanulási formák, szakképzés

alt_hu

##submission.downloads##

Megjelent

2017-06-01

Hogyan kell idézni

[1]
Czakó, Ágnes, Győri, Ágnes, Schmidt, L. és Ifj. boros, I. 2017. Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban. socio.hu. 7, 2 (jún. 2017), 1–21.

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok