Romákkal beszélgetve a médiáról Ellenállni a hatalom értelmezésének

Szerzők

  • Gábor BERNÁTH
  • Vera MESSING

Absztrakt

Absztrakt Az alábbi tanulmány a magyarországi romák média-ábrázolásaival kapcsolatos kutatásaink sorába illeszkedik. Bár a roma médiaképet sokan és régóta vizsgálják, ritkán készülnek olyan elemzések, amelyek során a romák maguk reflektálnak e médiaképre. Ezzel a kutatással2 (és írással) ezt a hiányt igyekszünk pótolni: kiválasztott filmrészletek kapcsán szerveztünk négy fókuszcsoportos beszélgetést. Elemzésünkben bemutatjuk, hogy a romák társadalmi státusztól vagy az aktuális élethelyzettől függetlenül éberen figyelik és értik a manipulatív beállításokat. Rutinszerűen dekódolják azokat a képi és nyelvi eljárásokat, amelyekkel a média egy része, miközben a romákról beszél, megnevezésüket kerülve azonosítja a közösségeket. Vonakodnak elismerni azok tekintélyét, akik kétes legitimitást szerezve a „romákat” képviselve nyilvánulnak meg, miközben kritikusak azokkal a véleményekkel szemben, amelyeket ezek a tekintélyek olykor általánosító, a többségi előítéleteket kiszolgáló módon megfogalmaznak. Az eredményeket az identitás-elméletek és a média identitásra vonatkozó hatását leíró szakirodalmak keretei alapján értelmezzük. Kulcsszavak: roma médiakép, percepció, identitás, hatalom

alt_hu

##submission.downloads##

Megjelent

2017-06-01

Hogyan kell idézni

Bernáth, G., & Messing, V. (2017). Romákkal beszélgetve a médiáról Ellenállni a hatalom értelmezésének. socio.Hu, 7(2), 22–44. Elérés forrás https://socio.hu/index.php/so/article/view/644

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok