A munkaerőpiaci esélyeket meghatározó kompetenciák és értékek a pályaorientáció folyamatában

Szerzők

  • Ibolya CZIBERE
  • Irén SIPEKI

Absztrakt

Absztrakt A pályaorientáció a társadalmi mobilitás eszköze, amely értelmezésünkben a munkába lépést előkészítő folyamat, amelyben az integrációt és az esélyegyenlőséget elősegítő humán szolgáltatási tevékenységek zajlanak. Az iskoláknak fontos szerepük van a sikeres munkapálya megtervezésében a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésén keresztül, amely jó esetben egy többéves folyamat. Tanulmányunkban a pályaválasztás egyéni, kulturális és társadalmi hátterének elemzésén keresztül közelítjük meg a pályaorientáció során megvalósuló kompetenciák fejlődését a középiskolások körében. A kutatásunkat Magyarország egy jól prosperáló, iparilag fejlett régiójában végeztük, ahol jó elhelyezkedési és tanulási lehetőségek nyílnak a munkaerőpiacra belépő fiatalok számára. A kutatásban a pedagógusok szervezeti kultúrához kötődő vizsgálata mellett a diákok kompetenciavizsgálata zajlott általánosan használt pályaválasztási kérdőívek, tesztek és pszichodiagnosztikai skála segítségével, melyet először a 2003/2004-es tanévben bonyolítottunk le 599 diák (8 iskola 2–2 osztálya) bevonásával. A vizsgálatot megismételtük a 2014/15-ös tanévben ugyanabban a 8 iskolában 1–1 osztályban, 163 fő bevonásával. A kutatásban három-három különböző fenntartású gimnázium és szakiskola (alapítványi, állami, egyházi), valamint kettő, szintén különböző fenntartó által működtetett szakközépiskola vett részt. A kutatás eredményei alapján jellemző különbségeket találtunk a diákok munkaerőpiachoz köthető kompetenciái között, melyek leginkább az érettségit adó és nem adó képzések között jeleznek markáns különbségeket, és teremtenek szakadékot az integráció és esélyegyenlőség terén. Kulcsszavak: kompetencia, pályaorientáció, rugalmas munkaerőpiac, integráció, esélyegyenlőség

alt_hu

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-01

Hogyan kell idézni

Czibere, I., & Sipeki, I. (2019). A munkaerőpiaci esélyeket meghatározó kompetenciák és értékek a pályaorientáció folyamatában. socio.Hu, 9(1), 80–107. Elérés forrás https://socio.hu/index.php/so/article/view/710

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok