„(…) mindenki külföldre fog menni vagy messzebb.”

(E)migrációs félelmek Ózd városában

  • Kovács Beáta
Kulcsszavak: félelem, migrációs válság, Ózd, munkanélküliség, létbizonytalanság, elvándorlás

Jelen tanulmány célja az, hogy kísérletet tegyen a félelem jelenségének szisztematikusabb és empirikus politikatudományi értelmezésére, és a lokalitások szintjén tanulmányozza a félelem politikájának hatását kvalitatív interjús módszerrel. Az írás arra a kérdésre keresi a választ, hogyan jelennek meg, illetve megjelennek-e egyáltalán a migrációs válsághoz kapcsolódó félelem-narratívák az Ózdon élő munkanélküliek gondolkodásában, emellett milyen más típusú politikai szempontból releváns félelmekkel találkozhatunk a munkanélküliek által elmondott történetekben? A tanulmány legfontosabb megállapítása, hogy bár a migrációs félelmek ténylegesen jelen vannak a munkanélküliek gondolataiban, azonban azok szerepe csupán másodlagos. A migrációs félelmek lényegében „önmagukban állnak”, nem kapcsolódik hozzájuk valódi narratíva, hiszen a személyes élmények hiányát nem képesek pótolni a televíziós tapasztalatok. Az ózdi munkanélküliek a mindennapi életük problémái kötik le, ilyen módon számtalan esetben a bevándorlás helyett éppen az elvándorlás témája kerül középpontba, amely
magába sűríti a létbizonytalanság, a munkanélküliség és a beszűkült életlehetőségek negatív tapasztalatait. Mindemellett egy olyan társadalmi válság bontakozott ki a történeteikből, amelynek alapját az egymással- és az intézményekkel szembeni általános bizalmatlanság, valamint egy veszélyes, bűncselekményekkel teli külvilág képe jelentette. Mindez részben a városban mind a mai napig jelen lévő válságdiskurzus egyik elemeként is értelmezhető.

Megjelent
2020-07-15
Rovat
Tanulmányok