Innováció a szociológiában

A társadalomtudomány és az adattudomány metszetében elhelyezkedő, innovatív kutatási módszerekre irányuló kutatói attitűdök vizsgálata

Kulcsszavak: innováció, attitűdök, módszertan, interdiszciplinaritás, társadalomtudomány, adattudomány

A társadalom digitalizációja olyan tudományfejlődési folyamatot tesz szükségessé, melyben megerősödik a társadalomtudomány és az adattudomány közötti interdiszciplináris együttműködés. Bár látható, hogy a társadalomkutatók egyre inkább nyitottak a számítógépes társadalomtudomány és a társadalmi számítástechnika módszereinek alkalmazására, a társadalomtudomány és az adattudomány közötti interdiszciplináris együttműködésben megvalósuló, az adatgyűjtési, adatelemzési és disszeminációs módszerek értékelésére és fejlesztésére irányuló projektekre alig találni példát. Feltáró kutatásunkban vegyes módszertant alkalmaztunk: szakértői körben lekérdezett online kérdőívben vizsgáltuk társadalomkutatók és adattudósok különböző kutatási módszerek és eszközök használatára való hajlandóságát, majd interjúk keretében bontottuk ki az innovatív társadalomkutatási módszerekre vonatkozó kutatói attitűdöket. Eredményeink megerősítik az interdiszciplináris együttműködések fontosságát, és felhívják a figyelmet a különböző tudományágak között kommunikálni képes „tolmácsok” szerepének jelentőségére. Emellett a kutatásmódszertani kérdéseken belül kiemelik az adatok érvényességével és megbízhatóságával kapcsolatos aggodalmakat, a nyílt tudomány gyakorlásában, az adatok és a kutatási módszerek megosztásában és a kutatási transzparenciában meghatározva a társadalomtudományok fejlődésének kulcsát.

Szerzői adatok

Parti Katalin, Virginia Tech

Egyetemi adjunktus

Szigeti Ákos, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola

Doktorandusz

Megjelent
2021-05-20
Rovat
Tanulmányok