Hol vannak a testvérek?

A roma barátságok alakulása 2004-ben és 2019-ben

Szerzők

  • Dávid Beáta Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet; Társadalomtudományi Kutatóközpont MTA Kiváló Kutatóhely, Szociológiai Intézet
  • Komolafe Cinderella Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
  • Lukács J. Ágnes Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
  • Schutzmann Réka Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
  • Tóth Gergely Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.3.70

Kulcsszavak:

roma, kapcsolathálózat, kapcsolati tőke, interszekcionalitás

Absztrakt

Tanulmányunkban egy 2004-ben (N=779) és egy 2019-ben (N=600) romák körében felvett kérdőíves kutatás alapján írtuk le a romákat körülvevő személyes kapcsolathálózatot. Az elemzés során a bizalmas, illetve a baráti kapcsolatokat vizsgáltuk a stabilitásra, valamint a potenciális változásokra fókuszálva. Két összefüggés 15 év elteltével sem változott: a mintákba került roma nők és a (kisebbségi) önkormányzati képviselőt nem ismerők társas izolációnak való kitettsége nem változott, és mindkét esetben hasonló. A 2019-es roma minta kapcsolathálózati jellemzői közelebb állnak a többségi társadaloméhoz, azaz a kutatásba bevont romák már nem rendelkeznek azzal a kapcsolathálózati „előnnyel”, amelyről a korábbi kutatások rendre beszámoltak: baráti körük zsugorodott, etnikailag még inkább homogén, bizalmas kapcsolataik között egyre alacsonyabb a rokonok aránya és körükben egyre nagyobb méretű a társas izoláció. Úgy tűnik, a javuló iskolázottsági és gazdasági mutatók egyelőre csak egy szűk rétegnek kedveznek plusz kapcsolati erőforrásokkal. A modernizációs folyamatok mellett ugyanakkor a roma társadalom legszegényebb rétegei még inkább perifériára szorulnak, elszigetelődnek, lévén, hogy a nem roma kötések hiánya mellett roma kapcsolataikra sem, vagy egyre kevésbé támaszkodhatnak.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-16

Hogyan kell idézni

Dávid, B., Komolafe, C., Lukács j., Ágnes, Schutzmann, R., & Tóth, G. (2020). Hol vannak a testvérek? A roma barátságok alakulása 2004-ben és 2019-ben. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle, 10(3), 70–93. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2020.3.70

Folyóiratszám

Rovat

"Barát-szám" Barátság a társadalomban (szerk.: Albert Fruzsina – Dávid Beáta)