A demenciával élőket gondozó családtagok életminősége

Szakirodalmi áttekintés

  • Kopasz Marianna Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely
Kulcsszavak: életminőség, családi gondozó, informális gondozó, demencia, Magyarország

A tanulmány a demenciával élő személyeket otthonukban gondozók (azaz a családi gondozók) életminőségével foglalkozik. Magyarországon a demenciával élő hozzátartozójukat gondozók körében ez idáig nem készült átfogó empirikus vizsgálat. A tanulmány célja, hogy előkészítsen és megalapozzon egy demenciával élő hozzátartozókat gondozók körében végzendő hazai empirikus szociológiai vizsgálatot. A narratív irodalmi áttekintés módszerével – és mindemellett támaszkodva az elérhető szisztematikus irodalmi áttekintésekre is – a tanulmány a következő kérdésekre keres választ: hogyan, milyen mérőeszközökkel mérhető a gondozással összefüggő életminőség; milyen specifikumai és dimenziói vannak az ilyen gondozói életminőségnek; milyen tényezők befolyásolhatják a gondozók életminőségét a külföldi szakirodalom alapján? A tanulmány emellett arra is vállalkozik, hogy ismertesse a demenciával élő személyek gondozásával összefüggésben elérhető hazai adatokat, vagy még inkább rámutasson ezek szűkösségére és a további kutatások szükségességére.

Megjelent
2020-12-22