A „sűrített nő”

A színésznők társadalmi helyzetének vizsgálata a vidéki kőszínházakban

  • Baluja Petra Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program
Kulcsszavak: színésznő, vidékiség, sűrített nő, karrier

A tanulmány célja bemutatni, hogy a vidéki kőszínházak speciális munkaszervezete milyen különbségeket hozhat létre a prózai színésznők és színészek között az életpályák, a szereplehetőségek és a karrierek területén. A színésznő a női munkaszervezeti karrier terén „úttörőnek” számít, hiszen a színészkollégákhoz hasonlóan ő is autonóm szakmai pályát építhetett fel, ennek szemléletes példái a primadonnák. A színésznői karrier építését azonban, számos történelmi örökségként fennmaradó drámairodalmi és szervezeti hátrány is akadályozhatja, a vidékiség ezeknek is ad egy plusz színezetet. A színésznő ezeknek a női hátrányoknak a vidéki kőszínházi mikroviszonyok között egy sűrített változatát képviseli. A kutatás során 21 színésznővel és 13 színésszel készült félig strukturált interjú. Eredményeim azt mutatják, hogy a színésznő a színházi életben „sűrítetten” jeleníti meg a nők társadalmi hátrányait és az ehhez fűződő sztereotípiákat, illetve előítéleteket. A színházi mező elemzése alkalmas terep arra, hogy bemutassa ezt az ambivalens, komplex „nő(i)séget”. Ezt nevezem a „sűrített nő” előnyei és hátrányai összegéből származó emancipált egyenlegnek.

Megjelent
2020-12-22