A demokráciával való elégedettség és a demokrácia értelmezése Magyarországon

  • Susánszky Pál Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
  • Szabó Andrea Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet, ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet
  • Oross Dániel Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
Kulcsszavak: demokrácia, demokráciával való elégedettség, demokrácia értelmezése, ESS

A tanulmány célja egyfelől a politikai attitűdök vizsgálatakor a Részvétel, képviselet, pártosság (NKFI119603) kutatás adatain keresztül a demokráciára vonatkozó asszociációk elemzése, a fogalom hazai értelmezése mögötti összefüggések vizsgálata, valamint a politikai meggyőződésből, a gazdasági teljesítmény értékeléséből, illetve a demográfiai különbségekből adódó eltérések feltárása. Másfelől, bemutatjuk a demokráciával való elégedettség, és a pártos polarizáció időbeli változását Európában, felhasználva az European Social Survey (ESS) adatait. Eredményeink, a pártos polarizációs elméleteknek megfelelően igazolják, hogy a demokráciával való elégedettség politikai preferencia függvénye is: a kormánypárti szavazók jóval elégedettebbek a demokráciával, mint az ellenzékiek. Ez a különbség a vizsgált európai országok körében Magyarországon kiemelkedően nagy, ráadásul az elmúlt években folyamatosan növekszik is. Azonban nemcsak a demokráciával való elégedettség esetén, hanem a demokrácia értelmezése vonatkozásában is érvényesül a pártosság. A kormánypárti szavazók más szavakkal, szókapcsolatokkal írták le a demokráciát, mint a 2018 nyarán erősen kiábrándultnak tűnő ellenzéki szavazók.

Megjelent
2021-07-20
Rovat
ESS különszám – tanulmányok (szerk.: Oross Dániel – Szabó Andrea – Hajdu Gábor)