Helyzetkép a magyarországi közösségi gazdaság kulcsszereplőiről

A koronavírus válság „vesztesei" és „nyertesei” egy speciális munkaerőpiaci szegmensben

Szerzők

  • Simonovits Borbála ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
  • Surányi Ráchel ELTE Társadalomtudományi Kar
  • Csajbók-Veres Krisztina ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.1.31

Kulcsszavak:

közösségi gazdaság, megosztáson alapuló gazdaság, COVID19 válság, kvalitatív kutatás

Absztrakt

A közösségi vagy más néven megosztáson alapuló gazdaság körébe sorolható szervezetek világszerte és Magyarországon is egyre nagyobb teret nyernek. Hiánypótló kutatásunkban a közösségi gazdaság és fogyasztás különböző platformjait vizsgáljuk azzal a céllal, hogy feltárjuk ezen platformok magyarországi működési módjait, főbb szektoriális jellegzetességeit. Kiemelten vizsgáltuk továbbá a koronavírus-válság (COVID-19) hatását ebben a sok szempontból speciális piaci szegmensben. Mivel feltételezéseink szerint a koronavírus-válság jelentős mértékben és eltérően hatott az európai és így a magyarországi közösségi gazdaság „kulcsszereplőire”, a 2019-ben készült 15 szakértői interjút kiegészítettük 12 utánkövetéses interjúval 2020 tavaszán.

Kvalitatív kutatásunk rámutatott, hogy a 2020 márciusi határlezárásokat és egyéb korlátozások követően hirtelen kialakult keresleti sokk nagyon súlyosan érintette az utazási és szállásadási szektort. A megosztáson alapuló közlekedés tekintetében összetettebb a kép: míg a közbringa iránti kereslet fellendült, addig a piaci alapú roller- és autó- és utazásmegosztók népszerűsége csökkent. Ugyanakkor a vírusválság hatására a társadalmi szolidaritás szerepe megnőtt, ezzel növelve a különböző segítségnyújtásra épülő platformok aktivitását (pl. Miutcánk) illetve ételmegosztásra illetve házhozszállításra épülő szervezetek (pl. Nekedterem) forgalma is nőtt a vizsgált időszakban. A szomszédsági platformok esetében árnyaltabb a kép: míg az elsősorban online felületen működő és csak egy-egy személy találkozását igénylő platformok (pl. Miutcánk) megnövekedett felhasználói aktivitást és más szervezetekkel való együttműködést tapasztaltak, addig a kisebb közösséget érintő, de több embert mozgósító szerveződések (pl. Garázsvásár) fel kellett, hogy függesszék a tevékenységüket. A munka- és irodamegosztásra épülő közösségek a 2020 tavaszi karantén időszakban részben vagy teljesen be kellett, hogy zárjanak, illetve új, online módon is megvalósítható stratégiák kidolgozására kényszerültek (pl. ClickforWork).

Szerző életrajzok

Simonovits Borbála, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Simonovits Bori, PhD az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa. Főbb kutatási területei: előítéletek, diszkrimináció, migráció közösségi gazdaság és munkaerőpiac. Az ELTE TÁTK Szociológia doktori iskolájában szerzett doktori fokozatot (2012), illetve a nemzetközi IMPALLA program (International Master in Social Policy Analysis by Luxembourg, Leuven and Associate Institutes) keretében MA diplomát szociálpolitikából (2003). Felsőoktatási tevékenysége mellett jelenleg a „Diszkrimináció és bizalom a közösségi gazdaságban” c. NKFIH által támogatott kutatási projekt (2018-2021) vezetője.

Surányi Ráchel, ELTE Társadalomtudományi Kar

Surányi Ráchel, PhD a Mobilissimus Kft. kommunikációs szakembere. 2020-ban szerezte meg doktori fokozatát az ELTE TÁTK Szociológia doktori iskolájában és 2013-ban a Central European University-n Nationalism MA diplomáját. Kutatási területei a migráció, integráció, etnikai kisebbségek és zsidó tanulmányok. Preferált kutatási módszere a kvalitatív módszertan. Munkájából kifolyólag szakterülete a fenntarthatóság is.

Csajbók-Veres Krisztina, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Veres Krisztina Noémi, MA, az ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar, társadalmi befogadás tanulmányok mesterszakán 2020 júniusában végzett. Az Airbnb Budapesten, A bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire c. NKFIH FK-127978 kutatás, „Motiváció, részvétel és kiválasztás a közösségi gazdaságban” c. modulja kutatási asszisztenseként dolgozott. A SOTE-n a Zörgő Szilvia által vezetett Információszűrési mechanizmusok, értelmezési folyamatok és betegmagatartás szemiotikai hálózatelemzése című kutatáson dolgozik jelenleg.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-05-20

Hogyan kell idézni

Simonovits, B., Surányi, R., & Veres, K. N. (2021). Helyzetkép a magyarországi közösségi gazdaság kulcsszereplőiről: A koronavírus válság „vesztesei" és „nyertesei” egy speciális munkaerőpiaci szegmensben. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 11(1), 31–61. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.1.31

Folyóiratszám

Rovat

A járványhelyzet társadalmi hatásai - tanulmányok