Távolléti fókuszcsoportok eredményei a 2020 tavaszi érettségivel kapcsolatos tapasztalatokról

  • Sztáray Kézdy Éva Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Szociológia Tanszék
  • Szvetelszky Zsuzsanna Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet, Szociológia Tanszék - Társadalomtudományi Kutatóközpont, Számítógépes Társadalomtudomány – CSS-RECENS
Kulcsszavak: COVID-19, érettségiző diákok, videókonferencia-platform, távolléti, online fókuszcsoport

2020 tavaszán a COVID-19 járvány terjedése gyökeresen változtatta meg mindannyiunk, így az ebben az évben érettségiző diákok életét is. Az érettségizők különleges csoportnak számítanak: élethelyzetüknél fogva várományosai voltak a nagy fordulópontok megélésének, megünneplésének – mindezek elmaradtak, illetve más formában valósultak meg. Mi több, ez az időszak a vizsgált csoportok életében markáns korszakzárást is jelentett, ami egybeesett a COVID-19 ugyancsak korszakfordulóként karakterizálható időszakával.

Kutatásunkban távolléti, online fókuszcsoportos beszélgetések során térképeztük fel az érettségiző diákok percepcióit a megélt érettségi időszakkal kapcsolatban. A fókuszcsoportos beszélgetések nem csupán online kivitelezésűek voltak, hanem audiovizuális módon is zajlottak (szemben a korábban elterjedt, real-time, de szövegalapú, többek között gépelést is magában foglaló online fókuszcsoportokkal). A járvány által kikényszerített helyzet módszertani sajátossága, hogy a csoportot a szituáció kényszere miatt távolléti, online videókonferencia platformokon oktatásban részesülő, az érintett csoporthoz korban közel álló egyetemisták moderálták az online oktatás témájában, szintén online módon. Cikkünkben beszámolunk ezekről a jövőben minden bizonnyal mások által is jól hasznosítható módszertani tapasztalatokról, továbbá a távolléti, online fókuszcsoportos beszélgetések tapasztalatait foglaljuk össze. A fókuszcsoportos beszélgetésekben meghatározó súllyal jelent meg az érettségizők percepciója az online oktatás távlati potenciáljával kapcsolatban.

Megjelent
2021-05-20
Rovat
A járványhelyzet társadalmi hatásai - tanulmányok