A munkásságról szóló diskurzusok és a modernkori magyar munkásság tagolódása

  • VALUCH Tibor Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Kulcsszavak: munka, munkások, diskurzusok, tagoltság, modernkori magyar társadalom

A modernkori magyar társadalomban a munkásság súlya, szerepe egészen a 20. század végéig nőtt. A jelen tanulmányban azt próbálom meg áttekinteni, miként változott a megítélése ennek a társadalmi csoportnak, hogyan gondolkodtak róluk a politikában és a tudományban. Ugyancsak megpróbálom bemutatni a modernkori magyar munkásság társadalmi és politikai tagoltságának néhány jellegzetességét a késő dualizmus időszakától a Horthy-koron, az államszocializmus és a rendszerváltás korszakán át egészen a 2010-es évekig, összekapcsolva ezt az erről szóló közbeszéddel és az egyes korszakok munkássággal foglalkozó tudományos irodalmával is.

Szerzői adatok

VALUCH Tibor, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Történész, az MTA doktora, a TK PTI tudományos tanácsadója és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanára.

Megjelent
2022-02-21
Rovat
Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig - tanulmányok (szerk.: Kovács Éva – Dupcsik Csaba)