A munkásságról szóló diskurzusok és a modernkori magyar munkásság tagolódása

Szerzők

  • VALUCH Tibor Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.5

Kulcsszavak:

munka, munkások, diskurzusok, tagoltság, modernkori magyar társadalom

Absztrakt

A modernkori magyar társadalomban a munkásság súlya, szerepe egészen a 20. század végéig nőtt. A jelen tanulmányban azt próbálom meg áttekinteni, miként változott a megítélése ennek a társadalmi csoportnak, hogyan gondolkodtak róluk a politikában és a tudományban. Ugyancsak megpróbálom bemutatni a modernkori magyar munkásság társadalmi és politikai tagoltságának néhány jellegzetességét a késő dualizmus időszakától a Horthy-koron, az államszocializmus és a rendszerváltás korszakán át egészen a 2010-es évekig, összekapcsolva ezt az erről szóló közbeszéddel és az egyes korszakok munkássággal foglalkozó tudományos irodalmával is.

Információk a szerzőről

VALUCH Tibor, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Történész, az MTA doktora, a TK PTI tudományos tanácsadója és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi tanára.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-02-21

Hogyan kell idézni

Valuch, T. (2022). A munkásságról szóló diskurzusok és a modernkori magyar munkásság tagolódása. socio.Hu, 12(1), 5–18. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.5

Folyóiratszám

Rovat

Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig - tanulmányok (szerk.: Kovács Éva – Dupcsik Csaba)