Menedék, mobilitási ösvény? A közfoglalkoztatás női mikrovilágai

Esettanulmány

Szerzők

  • VÁRADI Monika Mária Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.38

Kulcsszavak:

nők a közfoglalkoztatásban, létbizonytalanság, jótékonyság, határok

Absztrakt

Tanulmányom egy egyházi karitatív szervezet és az általa alapított egyházi óvodában dolgozó közfoglalkoztatott nők perspektívájából vizsgálja a közfoglalkoztatás élettörténeti szerepét és jelentéseit. A szegények megsegítésének keresztény imperatívusza alapján működő szervezet és a helyi cigánymisszióból kinőtt intézmény olyan kutatási és elemzési keretet jelentenek, amelyben kirajzolódik a közfoglalkoztatottak bizonytalan és sérülékeny helyzete, valamint a közfoglalkoztatáshoz kötődő személyes kapcsolatok és elismerési viszonyok összefüggése. A két intézmény olyan viszonyok rendszerét teremti meg, amely a (relatív) biztonság, az otthonosság, a megbecsültség és az önbecsülés érzését nyújtja a közfoglalkoztatottak számára, ugyanakkor el is fedi e viszonyok aszimmetrikus jellegét. A közfoglalkoztatott nők történeteiben meghatározó a segítés, a jót tevés mint érték és gyakorlat, amely a szervezet küldetésével való azonosulásból fakad és/vagy a karitatív szervezet és az óvoda vezetőjétől kapott személyes támogatást jelenti. Saját életútjuk és aktuális helyzetük értelmezése az asszonyokat szimbolikus határmegvonásra készteti a különböző közfoglalkoztatási formák és a bizonytalan, sérülékeny pozíciók között, amelynek tétje viszonylag kedvezőbb pozíciójuk hangsúlyozása és önbecsülésük, méltóságuk, integritásuk megőrzése.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-02-21

Hogyan kell idézni

Váradi, M. M. (2022). Menedék, mobilitási ösvény? A közfoglalkoztatás női mikrovilágai: Esettanulmány. socio.Hu, 12(1), 38–55. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.38

Folyóiratszám

Rovat

Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig - tanulmányok (szerk.: Kovács Éva – Dupcsik Csaba)