Vállakozó, bankár

Sikertörténetek a nyolcvanas évek Magyarországán

Szerzők

  • KELEMEN Katalin ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.56

Kulcsszavak:

esettanulmány, karrierépítés, nyolcvanas évek vállalkozói, kétszintű bankrendszer létrejötte, kreatív alkalmazkodás, rendszerváltás

Absztrakt

A hiánygazdaság, a rugalmatlan állami vállalatok árnyékában erősödő piac, a régió többi országát megelőző reformok már a nyolcvanas évek Magyarországán a felemelkedés vissza nem térő lehetőségét teremtették meg azoknak, akik a piacon eladható tudással rendelkeztek, vagy nyitottak voltak ilyet elsajátítani.

Dolgozatunkban két – a rendszerváltás folyamatába ágyazódott – esetet mutatunk be, amikor a szereplők éltek a történelemadta kivételes lehetőséggel, s karrierjük meredeken és gyorsan emelkedett magasra a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején anélkül, hogy a tőketulajdonosi jogosítványok újraelosztásában részt vettek volna. A két eset bemutatása során arra fókuszáltunk, hogy egyrészt mik voltak azok az erőforrások, amik (verseny)előnynek bizonyultak, illetve hogy ezek segítségével milyen módon tudták megragadni a helyzet kínálta lehetőségeket.

##submission.downloads##

Megjelent

2022-02-21

Hogyan kell idézni

[1]
Kelemen, K. 2022. Vállakozó, bankár: Sikertörténetek a nyolcvanas évek Magyarországán. socio.hu. 12, 1 (febr. 2022), 56–77. DOI:https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.1.56.

Folyóiratszám

Rovat

Munkás(k)uta(táso)k a tervgazdálkodástól a vadkapitalizmusig - tanulmányok (szerk.: Kovács Éva – Dupcsik Csaba)