Miért követjük a vezetőinket?

A politikai követés kutatásának lehetséges irányai

Szerzők

  • Metz Rudolf Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet; Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.2.77

Kulcsszavak:

politikai vezetés, politikai követés, követők, perszonalizáció, implicit vezetéselméletek, követőközpontú vezetés modellek

Absztrakt

Noha a politikai követés látványos folyamata a modern politikának, a politikatudomány és a politikai vezetéskutatás nem szentel neki elegendő figyelmet. A politikatudósoknak különböző torzító körülményekkel és konceptuális problémákkal kell szembenézniük, ha azokra a kérdésekre keresik a válaszokat, hogy miért és hogyan kapcsolódnak a követők a vezetőikhez és mi a szerepe a követésnek a politikában. A tudásunk tehát erősen hiányos. Jelen state-of-the-art cikk arra vállalkozik, hogy megértse a politikai követők és követés szerepét elméleti és konceptuális síkon, valamint az empirikus kutatások fényében. A tanulmányban két célt fogalmazok meg. Egyrészt bemutatom, hogy miként írja le a politikatudomány és a politikai vezetéskutatás a vezetők és a követők kapcsolatát. Rámutatok e megközelítések korlátaira is. Másrészt, az általános vezetéskutatás kognitív és szociálpszichológiai hátterű követőközpontú modelljeit kívánom bevezetni a politikatudomány területére annak érdekében, hogy teljesebb képet alkothassunk a politikai vezetésről, és mélyebben megértsük a követők szerepét a politika világában. Ehhez szintetizálom a modellek által leírt követési folyamatokat és összegzem a releváns empirikus eredményeiket. A követőközpontú szemlélet a jövőben megalapozhat több kutatási irányt a politikatudományban.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-07-20

Hogyan kell idézni

Metz, R. (2021). Miért követjük a vezetőinket? A politikai követés kutatásának lehetséges irányai. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 11(2), 77–95. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2021.2.77

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok