A professzionális gondoskodás konstrukciója és válsága az idősellátásban dolgozók perspektívájából

  • VIDA Anikó Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Kulcsszavak: gondoskodási válság, gondoskodási etika, idősgondozás, a gondoskodás konstrukciója
A tanulmány fókuszában a gondoskodási válság jelenkori és hazai társadalompolitikai vonatkozásai állnak arra a kérdésre keresve a választ, hogy a professzionális gondoskodás egyik legmeghatározóbb, ugyanakkor leginkább alulértékelt területének számító idősgondozásban milyen módon és formában jelennek meg a gondoskodási válság tünetei. A 2020 nyarán és 2021 első negyedévében zajló kvalitatív vizsgálat deklaráltan a koronavírus járvány hatásainak feltárását célozta, azt feltételezve, hogy a korábban is meglévő gondoskodási krízist a járvány megfékezésére hozott intézkedések még jobban láthatóvá teszik, illetve felerősítik. A kutatás első szakaszában félig strukturált szakértői interjúk, míg a másodikban fókuszcsoportos interjúk készültek egy dél-alföldi középváros gondozásmenedzsmentjének kulcsszereplőivel, illetve gondoskodási munkakört betöltő szakembereivel. Az interjúk felépítése hasonló volt mindkét módszer alkalmazása során, ám a fókuszcsoportos interjúk sokkal inkább a professzionális gondoskodással kapcsolatos attitűdök, gondolkodási sémák, valamint a gondoskodási válság személyes percepcióinak feltárását célozták, míg a szakértői interjúk a járványra adott szervezeti válaszokét. A vizsgálat eredményeinek ismertetése és elemzése részint tematikusan, részint a gondoskodási etika normatív szűrőjén keresztül történt.
Megjelent
2021-12-21
Rovat
A gondoskodás(hiány) szociológiája - tanulmányok (szerk.: Takács Judit)