Baráti kapcsolatok változása a Covid19-járvány alatt

Szerzők

  • ALBERT Fruzsina Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet; Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
  • HERKE Boglárka Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet https://orcid.org/0000-0002-3201-092X

DOI:

https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.4.162

Kulcsszavak:

Covid19-járvány, baráti kapcsolatok változása, kapcsolattartás módja, kapcsolatminőség

Absztrakt

Az önkéntesen választott baráti kapcsolatok fontos integrációs szerepet töltenek be és az egyén jóllétéhez is nagymértékben hozzájárulnak. A tanulmányban a baráti kapcsolatok változását tekintjük át a pandémiás időszakban több szempont szerint, 2021 tavaszán gyűjtött kvalitatív és 2021 végén gyűjtött kvantitatív adatok alapján. Különféle szociodemográfiai csoportokban vizsgáljuk az egyének kapcsolati hálójában a járvány előtti és alatti időszakban a barátságokat, a kapcsolatvesztést, majd a járvány alatt is megmaradt baráti kapcsolatok minőségének, a kapcsolattartás módjának és gyakoriságának változását tekintjük át.

A kérdőíves felmérésben megkérdezettek harmada említett barátot a számára legfontosabb emberek között. A baráti kapcsolatok sérülékenyebbek a családi kapcsolatokhoz képest, különösen a fiatalok, a budapestiek és a nők számoltak be nagyobb arányban valamely baráti kapcsolatuk megszűnéséről. A barátokkal való személyes kapcsolattartás is visszaszorult, legfőképp a magasabb iskolai végzettségűek és a nagyobb településeken élők körében. A Covid19-járvány alatti időszakban valamelyest csökkent a baráti kapcsolatok minőségének megítélése. Az interjúk alapján a megszakadt barátságok jellemzően frissebb vagy kevésbé szoros kapcsolatok voltak.

Információk a szerzőről

HERKE Boglárka, Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)

##submission.downloads##

Megjelent

2022-12-30

Hogyan kell idézni

Albert, F., & Herke, B. (2022). Baráti kapcsolatok változása a Covid19-járvány alatt. Socio.Hu Társadalomtudományi Szemle, 12(4), 162–190. https://doi.org/10.18030/socio.hu.2022.4.162

Folyóiratszám

Rovat

A Covid19-járvány társadalmi hatásai - Tanulmányok